Đóng

BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN

Hệ thống điện điều khiển, phân phối là một yếu tố đặc biệt quan trọng của tòa nhà trong việc truyền tải và an toàn truyền tải.

Bất cứ sự gián đoạn nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào cũng là một tổn thất không thể tính toán và không được chấp nhận.

Luôn trong trạng thái hoạt động tốt đòi hỏi phải có một chu trình quản lý, hiểu biết và kiểm soát chặt chẽ.

Bảo dưỡng thường xuyên.

P1110028

Thiết lập các chế độ, quy trình, biển báo an toàn.

Kumho 3

 

Phải giữ gìn sạch sẽ từng góc cạnh của thiết bị.

P1080312

Vệ sinh tổng thể.

P1180213

 

Kiểm tra từng chi tiết.

 

 

 

P1120668

P1150913

 

 

 

Dịch vụ Related