Đóng

BẢO TRÌ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Bất cứ một rủi ro nào bởi cháy nổ đều gây ra các thiệt hại rất lớn đối với con người và tài sản.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, mỗi năm Việt Nam thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng và hàng trăm nhân mạng bởi các vụ cháy do con người gây ra.

Để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất các sự cố gây ra. Chúng tôi hiểu rằng, thiết bị báo và chữa cháy chỉ là một phần của hệ thống mà quan trọng nhất là ý thức, hiểu biết cũng như thái độ của con người.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức là điều quan trọng nhất đồng thời với việc duy tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc. Sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Vệ sinh hộp vách tường.

P1140489

Kiểm tra các thông số.

SAM_4593

SAM_4588

SAM_5318

Test thử thiết bị

P1100896

P1180123

 

 

Dịch vụ Related